Slovensky   |   English  

Publikačná činnosť

Súhrn:

Postery:

poster Architectural Styles Dependent Shape Grammar Representation of FacadesDušková, E. & Žára, J. 2011. Architectural Styles Dependent Shape Grammar Representation of Facades. In EuroGraphics. [medzinár. konferencia - poster 70,7x100cm]. Llandudno, UK. Apríl 2011.
poster Systematic Creation and Presentation of Virtual CityDušková, E. 2010. Systematic Creation and Presentation of Virtual City. In Spring Conference on Computer Graphics. [medzinár. konferencia - poster 59,4x84,1cm]. Budmerice, SR. Máj 2010.
poster kremnica in digital worldDušková, E. 2009. Kremnica in digital world. In Digitalizácia múzejných zbierok – vízie a východiská. [čs. konferencia - poster 70x100cm]. Banská Štiavnica, SR. Október 2009.
 

Články:

paper virtualne mestske muzeumFerko, A. et al. 2011. Virtuálne mestské múzeum. In Informačno-komunikačné technológie. Využitie v prezentačnej činnosti múzeí. [zborník príspevkov, československé sympózium]. Banská Štiavnica : ZMS.
paper schola ludus serious gamesFerko, A. et al. 2011. Schola Ludus, Serious Games, and Measurement of Interestingness. In Conference on Interactive Collaborative Learning. [14. medzinárodná konferencia]. Piešťany.
paper architectural styles dependent shape grammarDušková E., Žára J. 2011. Architectural Styles Dependent Shape Grammar Representation of Facades. In Eurographics 2011 – Posters. Aire-la-Ville : Eurographics Association. ISSN 1017-4656.
paper interactive modeling and visualizationDušková E., Sedláček D., Žára J. 2011.Interactive Modeling and Visualization of Virtual Urban Spaces. In Workshop 2011, CTU Student Grant Competition. [CD-ROM].
paper virtual city creationDušková, E. 2009. Virtual city creation. In Virtual university. [prezentácia a článok v zborníku z 10. medzinárodnej konferencie]. Bratislava. ISBN 978-80-89316-11-3, 6 strán. December 2009.
narodny program virtualizacie slovenskych muzei a galeriiFerko, A. et al. 2009. Národný program virtualizácie slovenských múzeí a galérií. In Digitalizácia múzejných zbierok – vízie a východiská. [zborník príspevkov z medzinárodného sympózia]. Banská Štiavnica : ZMS. ISBN 978 80-970250-0-7, s. 33-50. Október 2009.

(c) Elena Dušková 2009-2023 | All rights reserved. | mail@duskova.sk | Last update: 09 Nov 2016